آموزش

اصطلاحات قهوه

آشنایی
اصطلاحات قهوه

aroma :آروما -رایحه♦️
acidity :اسیدیته♦️
Briny :نمکی♦️
smooth :قهوه متعادل به معنی نرم♦️
Strong :قوی♦️
Bitter :تلخی♦️
Sweet :شیرین♦️
blend :ترکیب کردن ♦️
cupping :چشیدن قهوه♦️
Crema :کرم♦️
Ferment :ترش – مخمری♦️
Fresh :تازه♦️
Floral :گلی♦️
Fruity :میوه ایی♦️
floral :گلی♦️


گرداوری گروه قهوه سالیز
Www.salizcoffee.com
@ghahvesaliz

@salizcoffee


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *