آموزش

قهوه های تک خواستگاه(singel origin)

اصطلاحات تخصصی قهوه ، قسمت چهارم
قهوه های تک خواستگاه (single origin )

قهوه های تک خواستگاه قهوه هایی هستند که اوریجین های محدود دارند . هرچه اوریجین قهوه محدود تر باشد قهوه یک دست تر و در نتیجه بهتر برشته می شود و کیفیت بالاتری خواهد داشت و اما خواستگاه یا اوریجین قهوه چیست ؟!

خواستگاه یا اوریجین ( origin ) : خواستگاه در یک کلام شناسنامه قهوه است و به محل و یا محل هایی که قهوه از آنجا برداشت شده است می گویند و معمولا بر روی بسته بندی قهوه و یا بسته بندی های گونی های قهوه سبز به صورت زیر عنوان می شود :

Origin : Brazil

به این نوع قهوه ها ، قهوه های تک کشوری (single country) می گویند و به این معنی است که قهوه پیش روی شما از تمام برزیل و از شهر ها و مزارع مختلفی برداشت شده است.

Origin : Brazil , Rio
به این نوع قهوه ها ،قهوه های تک ایالتی (single estate ) می گویند و یعنی اینکه این قهوه تنها از یک شهر برداشت شده است و قهوه های شهر های متفاوت در آن وجود ندارد .

Origin : Brazil , Rio , Julio (نام مزرعه )

به این نوع قهوه ها ، قهوه های تک مزرعه (single farm ) می گویند و یعنی قهوه پیش روی شما تنها از یک مزرعه برداشت شده است .

Origin : Brazil , Rio , Juilo , Geisha (نام زیرگونه
قهوه )

این قهوه ها تک زیرگونه نام دارند (single variety ) و یعنی اینکه این قهوه از یک مزرعه و از درخت هایی با یک زیرگونه یکسان برداشت شده است . این نوع قهوه ها معمولا قیمتی دو تا سه برابر قهوه های دیگر دارند .

Origin : Brazil , Rio, Julio , Geisha , Altitude 2000-2100 (ارتفاع کشت )

این قهوه ها ، قهوه های میکرو لات (micro lot) نام دارند ، یعنی فقط از یک بخش مزرعه برداشت شده اند . این قهوه معمولا گران ترین قهوه ایست که در کشور هایی که مزرعه قهوه ندارند می توان پیدا کرد .

همچنین اوریجین های دیگری نیز وجود دارند و تنها در کشور هایی که مزرعه قهوه دارند می توان این نوع قهوه ها را پیدا کرد مانند قهوه چند درخت ( Nano lot ) ، تک درخت (single plant) و تک شاخه ( single brunch ) که فقط می توان این قهوه ها را در مزرعه سفارش داد و خرید .

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *